Prawo medyczne - tajemnica lekarska

Prawo medyczne - tajemnica lekarskaZ pewnością każdy słyszał choć raz o konieczności zachowania przez lekarzy tajemnicy lekarskiej. Polega ona na tym, że lekarz nie powinien upubliczniać informacji o pacjencie, którego leczenia się podejmuje. Nie każdy jednak wie, że tajemnica lekarska jest dokładnie określana przepisami prawa medycznego, a jej nieprzestrzeganie niesie za sobą konsekwencje.

Dzięki istnieniu rozwiązań prawa medycznego dotyczących tajemnicy lekarskiej pacjenci nie muszą obawiać się szczerej rozmowy ze specjalistą - żadne szczegóły dotyczące ich stanu zdrowia i życia prywatnego nie mają bowiem prawa zostać ujawnione. Pozwala to pacjentom na posiadanie zaufania do lekarzy, a lekarzom na skuteczniejsze leczenie.

Czym jest tajemnica lekarska?

Przepisy prawne nie wprowadzają wprawdzie konkretnej definicji tajemnicy lekarskiej, jednak wskazują jednoznacznie, które z informacji odnośnie pacjenta powinny zostać objęte tą tajemnicą. Według prawa, „Lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu”. Oznacza to, że obowiązkiem lekarza jest zachowanie w tajemnicy tego, czego dowie się na temat pacjenta podczas wykonywania swojej pracy.

Lekarz musi zachować w tajemnicy wszystkie informacje związane ze stanem zdrowia, a także przebiegiem leczenia pacjenta. Nie ma wyjątków od tej reguły - podlegają jej wszystkie informacje, które lekarz uzyska podczas wykonywania swojej pracy. Nie może on więc ujawnić zarówno wyników badań laboratoryjnych, jak i tego, czego dowie się podczas wywiadu z pacjentem lub wywnioskuje na podstawie własnych obserwacji. Prawo medyczne wyraźnie mówi, że wszystkie informacje o pacjencie, jakie lekarz uzyska podczas wykonywania swojej pracy, podlegają.

Prawo medyczne - Jakich informacji dotyczy tajemnica lekarska?

Tajemnica lekarska dotyczy wszystkich tych informacji, które bezpośrednio dotyczą pacjenta poddawanego leczeniu. Oznacza to, że lekarz nie złamie tajemnicy lekarskiej, jeśli ujawnione przez niego informacje będą dotyczyły innej osoby - na przykład opiekuna medycznego, bądź też osoby bliskiej pacjenta (przyjaciele lub rodzina).

Czy informacje, które lekarz musi zachować w tajemnicy, dotyczą jedynie stanu zdrowia?

Prawo medyczne nie precyzuje, jakie konkretnie informacje podlegają tajemnicy lekarskiej. Oznacza to, że nie dotyczy ona jedynie informacji o stanie zdrowia pacjenta, lecz wszystkich informacji, jakie lekarz zdobył o pacjencie podczas swojej pracy. Tajemnicą lekarską są więc objęte takie informacje, jak te dotyczące życia prywatnego pacjenta, jego stosunków rodzinnych, preferencji seksualnych czy trybu życia, jaki prowadzi.

"Informacje uzyskane w związku z wykonywaniem zawodu" - co to oznacza?

Tajemnicą lekarską są objęte jedynie te informacje, które zostały przez lekarza uzyskane w związku z wykonywaniem przez niego swojej pracy. Co oznacza to w praktyce? Bardzo istotny jest tu kontekst uzyskania przez lekarza informacji, nie jest zaś ważny sposób, w jaki została ona uzyskana. Każda informacja, którą lekarz zdobył z racji wykonywania swojego zawodu i bycia lekarzem, podlega tajemnicy lekarskiej. Na przykład - jeśli lekarz badając pacjenta zauważy u niego tatuaż w nietypowym miejscu, ma obowiązek zachować to w tajemnicy, ponieważ dowiedział się tego podczas wykonywania swojej pracy. Ta zasada nie obowiązuje, gdy lekarz dowie się o tatuażu poza pracą, na przykład widząc daną osobę opalającą się na plaży.

Ujawnianie informacji po śmierci pacjenta

Istnieją pewne sytuacje, które upoważniają lekarza do ujawnienia tajemnicy lekarskiej. Taką sytuacją jest śmierć pacjenta - wówczas lekarz może wyjawić jego bliskim informacje, które dotychczas musiał zachować dla siebie. Osoba bliska może jednak sprzeciwić się ujawnieniu tajemnicy - w takim przypadku lekarz nie poinformuje jej o tym, co zachował w tajemnicy.

Tajemnica lekarska przestaje obowiązywać również wtedy, gdy jej zachowanie wiązałoby się z zagrożeniem dla zdrowia, bądź też życia pacjenta. Taka sytuacja zwalnia lekarza z zachowania tajemnicy - życie i zdrowie pacjenta są bowiem zawsze stawiane na pierwszym miejscu.

Lekarz zostaje również zwolniony z zachowania tajemnicy lekarskiej wtedy, gdy tę konieczność nakłada na niego inna ustawa. Przykładem takiej sytuacji jest na przykład konieczność zgłoszenia przez lekarza właściwym instytucjom groźnej choroby, o czym mówi ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych. Tajemnica lekarska jest więc ważna, ale nie najważniejsza - niektóre przepisy są bardziej istotne i zwalniają lekarza z obowiązku zachowania tajemnicy.

  Oczyszczanie organizmu z toksyn i złogów - głodówka i diety oczyszczające

  Oczyszczanie organizmu

  Dieta warzywno - owocowa, oczyszczanie organizmu

  Dieta warzywno-owocowa

  Choroby genetyczne a komórki macierzyste

  Choroby genetyczne